Fotograma de la pel·lícula 'Eternal sunshine of the spotless mind'.
l'escrita

L’el·lipsi (II)

La memòria és astutament econòmica; sempre troba la manera d’estalviar-nos esforços innecessaris, i de signar cada dia tractats de pau entre les contradiccions que ens tiben, i que amenacen d’estripar-nos

newsletter

Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada