Una conservadora mostra un cantoral del XVI en una sala de reserva del monestir de Pedralbes.
CRÒNICA

Fugida al monestir

Per la rebotiga de l'edifici de Pedralbes un creu que sent missatges espirituals destinats a ell. De l'hort medieval han tret ossos... de xai, amb el qual les monges feien brou i, en una paret, un obrer es va retratar amb barba i turbant: un musulmà en lloc cristià

newsletter

Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada